ΔΑΡΔΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΓΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΣΙΛΒΑΝΑ ΚΑΡΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΥΣΑ ΣΑΜΑΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΑΣΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ