Νέες Ενάρξεις

28/01/22

Νύχια

Full Pack Νύχια

Τρίτη-Παρασκευή 09:30-12:30

31/01/22

Νύχια

Full Pack Νύχια

Δευτέρα-Τετάρτη 17:00-20:00

31/01/22

Νύχια

Full Pack Online

Δυτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 17:30-19:30

Επόμενα Σεμινάρια

07/02/22

Δευτέρα 12:30-17:00

Βλεφαρίδες

Lash Lift

Εκπαιδεύτρια: Δαρδαγιαννοπούλου Ρένα

Προσφορές

Basic Pack Νύχια

Δια ζώσης

690€

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

690€

Full Pack Νύχια

Δια ζώσης

1590€

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1590€

Full Pack Νύχια

Online

1390€

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1390€