Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος ΚΔΒΜ1

Ανακοίνωση 16.04.2021

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)36429/Κ6 και το ΦΕΚ 1463/Β/13-4-2021 που αφορά την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών σας ενημερώνουμε πως επίσημα κατοχυρώθηκε η διαδικασία εξετάσεων για τους αποφοίτους Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

 Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι , οι οποίοι έχουν βεβαίωση σπουδών διάρκειας 600 ωρών και 600 ένσημα προϋπηρεσίας, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

 Οι απόφοιτοι, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, δηλαδή βεβαίωση σπουδών καθώς και 600 ένσημα προϋπηρεσίας, και έχουν ειδικευτεί σε ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα, σύντομα θα έχουν περισσότερα νέα.

 Σχετικά με τις εξετάσεις και τον τρόπο διεξαγωγής τους, σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα έως το τέλος του 2024 και μπορούν να γίνουν έως και 2 φορές το χρόνο.

 Η δομή των εξετάσεων απαρτίζεται τόσο από το θεωρητικό όσο και από το πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Όσον αφορά την εξεταστέα ύλη, αυτή θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

Το παράβολο της συμμετοχής στις εξετάσεις ανέρχεται στα 150€.

 

Τέλος, αναμένεται ο ΕΟΠΠΕΠ να ανακοινώσει άμεσα την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων για τις εξετάσεις.