Νέοι Κανινισμοί Παρακολούθησης Μαθημάτων - Rapid Test Covid-19


     
      Νέοι Κανινισμοί Παρακολούθησης Μαθημάτων - Rapid Test Covid-19

Κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης με ΦΕΚ 4187/Β/10-9-21 αποφασίστηκε ότι:

Για την είσοδο στα μαθήματα οι σπουδαστές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 15 ημέρες ή βεβαίωση νόσησης εντός του 6μήνου.

Tο πιστοποιητικό μπορείται να το αποστέλλεται στη γραμματεια της σχολής σε ηλεκτρονική μορφή.

Για τους μη έχοντες τα παραπάνω, οι σπουδαστές προκειμένου να συμμετέχουν στα μαθήματα υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου (rapid ή PCR).

Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος πραγματοποιείται 2 φορές ανά εβδομάδα, έως 48 ώρες πριν την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα, από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους και με δική τους δαπάνη.

Στη σχολή θα ελέγχεται από την εφαρμογή του υπουργείου υγείας η βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου των σπουδαστών, την οποία μπορούν να κατεβάζουν από το gov.gr